Of'un Eğitim Durumu - Of'un Sesi

Of'un Eğitim Durumu - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 10:04

Of’un Eğitim Durumu

İlçemiz nüfusunun % 95′ i okuryazar, % 98’i İlköğretim, %70′ i lise ve dengi okul olmakla beraber % 8’i de fakülte ve yüksekokul mezunudur. Eğitim-öğretim hizmetleri, Örgün Eğitim ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim olmak üzere iki kısımdan ibarettir.

İlçemizde Ocak-2016 itibari ile Örgün Eğitim de faaliyet gösteren 73 Okulda 418 derslik bulunmaktadır. Ortalama 18 öğrenciye bir derslik düşmektedir. Temel Eğitimde 66 okulda 2907 öğrenci, Ortaokul ve lisede 7 Okulda 4468 öğrenci eğitime devam etmektedir.

İlkokul ve Ortaokulda 1672 öğrenci, Lise de 866 öğrenci ve Özel Eğitimde 30 öğrenci Taşımalı Eğitim sisteminden yararlanmaktadır.

İlçemizde 541 kadrolu öğretmen, 81 ücretli öğretmen olmak üzere toplam 622 öğretmen görev yapmaktadır.