Of'un Coğrafi Konumu - Of'un Sesi

Of'un Coğrafi Konumu - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 10:37

Of’un Coğrafi Konumu

Of Karadeniz Bölgesinin sahilinde Trabzon ve Rize’nin arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde Hayrat ve Dernekpazarı, Doğusunda Rize ve İyidere, Batısında Sürmene bulunmaktadır. Of’un yüzölçümü 330 Km2 olup, ortalama rakım 10 metredir.

Of’ta her mevsim yağış alan yazları serin ve yağışlı, kışları ılık ve yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir.

İlçenin önemli akarsuları Doğu Karadeniz dağlarının kuzey istikametinden doğarak ilerledikçe yan kollar alarak büyüyen Solaklı, Baltacı ve İyidere dereleridir. Bunlar adeta birbirlerine paralel olarak Karadeniz’e ulaşır. Bu dereler ve yan kolları Karadeniz dağlarının Of sınırlarında kalan bölümünü yine birbirine paralel şekilde bölmüştür. Böylece Of’un arazileri sahilden Güney yönüne doğru giderek yükselen fakat doğu-batı yönünde birbirine hemen hemen paralel derin vadiler şeklinde engebeli bir konum içerisinde bulunmaktadır. Bu vadiler arasında da yan yana uzun sırtlar veya yörede “Kıran” tabie edilen tepecikler sıralanır. Bu tepelerden en yükseği Eskice Tepesidir. Doğu Karadeniz dağlarının bir bölümü Of sınırlarında kalmaktadır. Solaklı deresinin batısından Değirmendere’ye kadar olan dağlara Trabzon Dağları, Solaklı deresinin doğusunda olan bölümüne de Soğanlı Dağları denir.