Of Hacı Bayram Camii - Of'un Sesi

Of Hacı Bayram Camii - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 11:37

Of Hacı Bayram Camii

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve ahşap kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı, son cemaat yeri, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Açık olan son cemaat yerinin üst kısmı ahşap malzemeden balkon olarak inşa edilmiştir. Bu balkon altı adet taş sütun ile taşınmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Geniş çatı saçaklarının alt kısımları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Kuzeydoğu köşesinde bulunan minaresi sonradan inşa edilmiştir ve üç şerefelidir. Yapının cephelerinde iki sıra pencere düzeni mevcuttur. Doğu ve batı cephelerinde her sırada üçer adet, kuzey ve güney cephelerinde her sırada ikişer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Tüm pencereler dikdörtgen formlu olup, çift kanatlı ve ahşaptır. Caminin harim girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli, çift kanatlı ve ahşaptır. Giriş kapısı üzerinde yoğun ahşap işleme bulunmaktadır. Kapının sağ üstü kısmında yapının kitabesi bulunmaktadır. Yapı, kitabesine göre, Hicri 1304 (Miladi 1886/1887) yılında inşa edilmiştir. Kadınlar mahfiline, harimden, batıda bulunan tek kollu merdiveni ile çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili dört adet ahşap dikme ile taşınmaktadır. Mihrap taş malzemeden yapılmış olup iç kısmı kademelidir. Dikdörtgen çerçevesinin kenarları kalem işi bezemelerle süslenmiştir. Minber, ahşap malzemeden yapılmış olup farklı motiflerde ahşap işçiliğine sahiptir. Vaaz kürsüsü özgün değildir. Üst örtüsü düz tavanlıdır ve tavan göbeği, kademeli ve çokgen formludur. Tavan, ahşap malzemeden yapılmış olup yer yer yeşile boyanmıştır. Tavan harimin ortasında bulunan iki adet dikme ile taşınmaktadır.

Son Güncelleme :

14 Ekim 2020 - 12:09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27