Ertuğrul Firkateyni'nin hazin öyküsü - Of'un Sesi

Ertuğrul Firkateyni'nin hazin öyküsü - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 11:53

Ertuğrul Firkateyni’nin hazin öyküsü

Ertuğrul Firkateyni’nin hazin öyküsü

1. Abdülhamid, 1887 yılında Japon İmparatoru’nun amcasının bir savaş gemisiyle İstanbul’u ziyaret etmesinin ardından, 1890 yılında Japonya’ya yine bir savaş gemisi gönderilerek iade-i ziyaret yapılmasını emretmişti. Bu ziyaret için İstanbul tersanelerinde yapılan Ertuğrul Firkateyni seçildi. Firkateyn, hem yelken hem de makine ile hareket ediyordu. Ancak, üç direkli geminin ana hareket vasıtası yelkendi. 600 beygir gücündeki makinesi de yardımcı bir itici kuvvet oluşturuyordu. 2 bin 400 ton ağırlığında, ahşap bir gemi olan Ertuğrul, 25 yaşındaydı. Yaklaşık 1 yıl önce ahşap kısımları tamir görmüştü. Ancak, makine ve kazanların alt bölümüne dokunulmamıştı.

Kafile Başkanı Albay Osman Bey, gemi komutanı da Yarbay Ali Bey’di. Gemide özel olarak seçilen 56’sı subay toplam 607 kişi vardı. O yıl Bahriye Okulu’nu bitiren genç teğmenlerin tamamı da gemiye alınmıştı.

Gemi II. Abdülhamid’in Japon İmparatoruna armağanı murassa, mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürecekti. Ayrıca, o yıl Bahriye Mektebi’nden mezun olan teğmenler bu uzun gezide tecrübelerini artırmaları hedeflenmişti. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin denizlerde bitmediği gösterilecek ve sömürgeci devletlere karşı bayrağı okyanuslarda dalgalanacaktı. Geminin Japonya’ya kadar olan yolculuğunda uğradığı ülkelerdeki Müslüman halkların da sahipsiz olmadığı bu seyahatle vurgulanacak, Halife’nin dünyanın her tarafındaki Müslümanlarla doğrudan ilgilendiği ilan edilecekti.

Firkateyn yolculuğuna devam ederken Kafile Başkanı Albay Osman Bey de Amiralliğe terfi ettirilmişti.

Ertuğrul’un mürettebatı 26 güverte, 21 makine subayı, 1 sıhhiye, 1 silahendaz, 1 bando şefi, 5 askerî usta olmak üzere toplam 55 subay, 12 yeni mezun mühendis teğmen, 1 başçavuş, 2 serdümen çavuşu, 15 bölük çavuşu, 9 bölük emini, 57 onbaşı, 352 güverte eri, 37 makine eri, zanaatkâr ve hizmetli toplamı 70 kişi ve 1 de imam ile toplam 610 kişidir.

14 Temmuz 1889’da İstanbul’dan yola çıkan Ertuğrul Firkateyni, çeşitli limanlara uğrayarak seyahat ediyordu. Kafile, uğradığı ülkelerin halkları ve Müslümanlar tarafından görkemli sevgi gösterileriyle karşılanıyordu. Gemiyi kimi zaman binlerce kişiden oluşan gruplar ziyaret ediyordu. Tam 11 ay sonra Firkateyn Japonya’ya ulaştı. Japonya’nın Yokohama Limanı’na varıldığında tarih 7 Haziran 1890’ı gösteriyordu. Bu, aynı zamanda Osmanlı’nın Japonya ile diplomatik ilişkilerinin başlangıcıydı.

Ertuğrul Firkateyni Tokyo’ya geldiğinde Japon İmparatoru, Türk amiralini ve heyetini çok görkemli bir şekilde karşıladı. Şehir halkı Türk amiralinin saray arabası ile imparatorun yanına gidişini müthiş bir sevgi gösterisi ile takip etti. Heyet, Japon İmparatoru ile görüştükten sonra imparatoriçe tarafından kabul edildi ve Tokyo’da günlerce adından bahsettirdi.

Sonunda ayrılık zamanı gelmişti. Ertuğrul Firkateyni, 3 aylık Japonya ziyaretini tamamlayıp 16 Eylül 1890’da Yokohama Limanı’ndan ayrıldı. Kushimoto açıklarında müthiş bir fırtınaya yakalanan Ertuğrul Firkateyni, kayalara çarparak battı. Amiral Osman Bey dahil olmak üzere 587 denizcimiz hayatını kaybetti. 587 askerimiz şehit oldu. İnşallah herkes bu konuya duyarlı olur.