Dünyada İlk Uçma Çalışması "Oflu Uçtu" - Of'un Sesi

Dünyada İlk Uçma Çalışması "Oflu Uçtu" - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 11:49

Dünyada İlk Uçma Çalışması “Oflu Uçtu”

Dünyada İlk Uçma Çalışması “Oflu Uçtu”

OFLU VELİ DİREKO

XIX. yüzyılın başlarında Karadeniz’de Of kasabasında yaşayan bir medrese talebesinin planör gibi bir aletle deneme yaptığı iddia edilir. Dernek bucağının Arşala köyünün Ahtanos mahallesinde Veli Direko adlı bir hoca vardı. Bu hocanın yani medrese talebesinin astronomi ile uğraştığı, şimşir ağacından saatler yaptığı bugün bile oralarda iddia edilmektedir. Aynı köyün yakınında Akburun’da çok yakın arkadaşı Dereli oğullarından Ali’nin oğlu Ahmet Hoca oturmaktadır. İki hocanın oturduğu yerler 4 km. mesafe de dağlık ve engebeli arazi ile ayrılmıştır. Veli Hoca arkadaşına hep bu yoldan şikâyet etmekte, yorulduğundan bahsetmektedir. Bir yaz Ahmet ile Veli Hoca yaylada kuşlar gibi uçmak için denemelere girişmek istediler. Karadeniz’den gelen martıları seyrettiler, bu arada vurdukları bir kartalın kanadını, gövdesini, kuyruk ölçüsünü, ağırlığını iyice tetkik ettiler ve neticede kösele, tahtalar ve yaylardan müteşekkil bir nevi kanat yaptılar. Veli Hoca kanadını sırtına geçirdi, 400 m. aşağıda 2 km. Mesafedeki Akburun’a doğru uçtu; Fakat hedefini tutturamamakla beraber zorlukla 200 m. aşağıda bir yere indi.

Hocalar denemelerine devamla Of deresini aşma tecrübelerini devam ettiler. Mahallin hükümet temsilcileri hocaların çalışmalarına müsaade etmedi. Hocalar epey sıkıntı çektiler. Bugün Ahmed Direko Hocanın hiçbir ahfadı yoktur. Yardımcısı ve arkadaşı Ahmet hocanın 75 yaşındaki bir torunu rivayeti teyit etmiş, civar halkı da olayı duyduklarını söylemişlerdir.

(1971 basımı Havacılık Tarihinden Türkler kitabından…)