Ballıca Mahallesi - Of'un Sesi

Ballıca Mahallesi - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 12:02

Ballıca Mahallesi

Trabzon Of Ballıca Mahallesi

Ballıca, Trabzon ili Of ilçesine bağlı bir mahalledir.

Mahallenin eski adı “Melinos” olarak geçmektedir.

Bölgenin eski adı Yunanca Ballı anlamına gelen Mélinos iken 1913 yılında Yemişlik adını almıştır. Daha sonra Ballıca adı verilen bölge 1992 yılında belde statüsünü almıştır.

Coğrafya

Of-Çaykara devlet yolunun içinden geçtiği mahalle Trabzon’a 61 km, Of’a ise 7 km uzaklıktadır.

TARİHÇE

Osmanlı Kaynaklarından derlenen bilgilere göre Orta Asya’daki göçler neticesinde Bölgemize yerleşen insanların bir bölümü de Beldemize yerleşmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu nedeni ile yerel halkımıza yapılan din baskılarına Atalarımız boyun eğmeyerek din konusunda taviz vermemişlerdir. Ve hiçbir kimse Hıristiyanlığı kabul etmemiştir. Bu nedenle de bugün Beldemiz de hiçbir kilise kalıntısı bulunmamaktadır.

Yerleşim Merkezimiz Roma döneminde köy haline getirilmiştir. O dönemlerde Arıcılığın yapıldığı köyümüze Roma’ca karşılığı bal olan MELİNOS ismi verilmiştir. 1071 Malazgirt zaferinin ardından köyümüz de Selçuklu hâkimiyetine girmiştir. Daha sonrada Trabzon Pontus Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. Selçuklu döneminde İslamiyet kabul edilmiştir.

Beldemizin ismi daha sonra Türkçeye çevrilirken yine bal kökeninden yararlanılarak BALLICA olarak değiştirilmiştir.

Beldemizde Of genelinde olduğu gibi önde gelen Alimler yetişmiştir.

BELEDİYENİN KURULUŞU:

Beldemiz 1999 yılına kadar Of’un en büyük köylerinden birisi konumunda idi. Halkımız 1998 yılında yapılan referandumla Belde olmaya evet diyerek belde olmak isteyince 29 Aralık 1998 tarihli bakanlar Kurulu Kararı ile Ballıca Köyü, Belde statüsüne kavuşarak Ballıca Belediyesi kurulmuştur.

MAHALLELERİMİZ:

Köy konumunda iken Muhli (Büyük), Orta (Orta), Kuşanto (Yıldız), Karano (Kayasuyu), Lakoz (Barış) adlı 5 mahalleden oluşan beldemiz; Belde olduktan sonra 3 Mahalle olarak ihdas edilmiştir. Muhli (Büyük) Mahalle tek başına kalarak Büyük Mahalle olmuş, Orta (Orta) ve Kuşanto (Yıldız) mahalleleri birleştirilerek Merkez Mahalle olmuş, Karano (Kayasuyu) ve Lakoz (Barış) Mahalleleri de birleştirilerek Yavuz Selim Mahallesi olmuştur.

ULAŞIM:

Beldemizin Trabzon’a uzaklığı 61 km, OF’a uzaklığı 7 km’dir. Beldemize ulaşım Of – Çaykara Devlet Karayolu üzerinde bulunan 5.km deki Ballıca I ve 7.km’deki Ballıca II köprüleri ile sağlanmaktadır.

KÖYÜMÜZÜN NÜFUSU:

2000 nüfus sayımında; 2817,

2007 nüfus sayımında; 1566,

2008 nüfus sayımında; 1124,

2009 nüfus sayımında; 2052,

2010 nüfus sayımında; 2201,

2012 nüfus sayımında; 964,

2014 nüfus sayımında; 788 olarak belirlenmiştir.

Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Kanunu gereği nüfus rakamı 31 Aralık tarihinde güncellenmektedir. Eğitim ve Ekonomik koşullar (iş ve çalışma) nedeniyle kış aylarında belde nüfusumuz oldukça azalmaktadır. Nüfus rakamımız yaz ve kış aylarında oldukça değişkendir. Yaz aylarında Belde nüfusumuzun iki katına çıkmaktadır. Of Nüfus Müdürlüğü’nün kayıtlarından elde edilen verilere göre Beldemizin Kayıtlı nüfusu yaklaşık 7000 civarındadır.

KÖYÜMÜZDE EĞİTİM:

Beldemiz de iki adet İlköğretim Okulu bulunmasına rağmen şu anda iki okulumuz da eğitim vermemektedir. 2009-2010 yılına kadar 5.sınıfa kadar birleştirilmiş sınıflarda eğitime devam eden Ballıca Alparslan İlköğretim Okulu, öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamına alınmıştır.

2010-2011 Eğitim Öğretim Döneminden itibaren ilköğretim öğrencilerimiz Fındıkoba İhsan Karadeniz İlköğretim Okulu’na taşınmaktadırlar.

Beldemizin Eğitim durumu Of’un eğitim ortalamasının üzerindedir. Son yıllarda Üniversite mezunlarının sayısı oldukça artmıştır. Eğitime önem verilmesinden dolayı çocuğunu okutmak isteyen aileler, kış aylarında başta Of ilçe merkezi olmak üzere, Trabzon ve İstanbul’a göç etmektedirler.

KÖYÜMÜZDE SAĞLIK:

Beldemizde bir adet Sağlık Evi mevcuttur. Uzun yıllar Doktor ve Ebe ataması yapılmadığından faaliyete başlayamayan Sağlık Evimiz 2006 yılında Ebe ataması yapılarak hizmete başlamıştır. Belediyemiz tarafından Sağlık Evimizin ve Lojmanın eksik olan Tadilat işlemleri yapılarak Sağlık evimizin sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi sağlanmıştır. Aile Hekimliği uygulamasının başlamasıyla ebe değişikliği olsa da sağlık evimiz hizmet vermeye devam etmektedir.

KÖYÜMÜZDE EKONOMİ:

Beldemizin ekonomisi çay ürününe dayalıdır. Temel geçim kaynağımız çay olup diğer tarım ürünleri olan Fındık, fasulye, mısır gibi ürünler de az oranda yetiştirilmektedir.

Hayvancılık yok denecek kadar azalmıştır. Halkımız hayvancılığı kendi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yapmaktadır. Önceki yıllarda her evde en az bir inek ve birkaç tavuk bulunmakta iken son yıllarda inek besleyen aile sayısı yok denecek kadar azalmıştır.

Beldemizde yaşayan aileler tarım dışı gelirlerle yaşamlarını sürdürmektedirler. Beldemizde memur ve işçi pozisyonlarında çalışan sayısı bir hayli fazladır. Ayrıca emekli sayımız da oldukça fazladır. Yani ortalama her eve bir maaş girmektedir.

CAMİLERİMİZ:

Beldemizde 6 adet camii bulunmaktadır. Büyük Mahalle’de Büyük Mahalle (Muhli)Camii, Merkez Mahalle’de Güneşalan (Kaban) Camii, Orta Camii ve Yıldız (Kuşanto) Camii; Yavuz Selim Mahallesi’nde de Kayasuyu (Karano) Camii ve Barış (Lakoz) Camii mevcuttur.

Tüm Camilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kadrolandırılmış olup, her camimizde görevli İmam – Hatiplerimiz mevcuttur.

KUR’AN KURSUMUZ:

Beldemiz Büyük Mahallemizde 1 adet Yatılı Erkek Kur’an Kursu mevcut olup, Of Müftülüğü bünyesinde Kur’an Eğitimi vermektedir. Kursumuzda yüzünden ve hafızlık eğitiminin yanı sıra Açık Lise Eğitimleri de Bilgisayarlı ortamda verilmektedir.

Kur’an Kursu’muzda 2 adet kadrolu öğretici bulunmaktadır. Kursumuz 80 öğrenci yatak kapasiteli olup, 75 öğrencimiz eğitim görmektedir.

DEĞİRMENİMİZ:

Beldemizde Bölgemizin en modern değirmeni bulunmaktadır. 2003 yılında Belediye Başkanımızın gayretleriyle işadamlarımızın destekleriyle Merkez Mahalle anayolu üzerindeki Yüksek Köprü yanında Başkan Hasan ÇAKIR’ a ait arazide Belediyemizin imkanları ile Lavabolu, WC’li, Bekleme Salonlu modern bir değirmen inşa edilmiştir. Değirmen sadece beldemize değil civar belde ve köylere de hizmet vermektedir. Belediyemizin tahsis ettiği elemanın kontrolünde öğütme işlemleri düzenli bir biçimde yapılmaktadır.

YAŞAYAN AİLELER:

Of Nüfus Müdürlüğü verilerine göre beldemizde 81 hane aktif olarak kayıtlı olup 52 Farklı SOYAD kullanılmaktadır. Nüfus kayıtlarında Beldemizde kayıtlı olarak görülen Yeşilyurt aileleri ise beldemizde değil, Yemişalan Köyü’nde ikamet etmektedirler. Ayrıca nüfus kayıtları Saraçlı Köyü’nde bulunan Banzaroğlu aileleri ise beldemizde yaşamaktadırlar.

Bu nedenle beldemizde 53 farklı soyadlı aile yerleşik olarak ikamet etmektedir. Beldemizde yerleşik olarak yaşayan kayıtlı ailelerimiz…

1-Akbulut

2-Aktun

3-Aktürk

4-Albayrak

5-Atasoy

6-Balcı

7-Ballı

8-Banzaroğlu

9-Baş

10-Bayrak

11-Bilgin

12-Canoğlu

13-Çakır

14-Çan

15-Düzenli

16-Emer

17-Ergün

18-Ersoy

19-Göktaşoğlu

20-Gurbetoğlu

21-Gürkan

22-Hacıömeroğlu

23-İnan

24-Kabahasanoğlu

25-Kalyon

26-Kansızoğlu

27-Karakaş

28-Keleş

29-Keskin

30-Koç

31-Korkmaz

32-Korucu

33-Kurt

34-Kuzu

35-Özel

36-Özkan

37-Seyhan

38-Sipahioğlu

39-Şeker

40-Terzioğlu

41-Turan

42-Ulusal

43-Ulusan

44-Ulusoy

45-Usta

46-Uzunhasanoğlu

47-Yakupoğlu

48-Yalçınkaya

49-Yaman

50-Yaşar

51-Yavuz

52-Yılmaz

53-Yiğit

Ballıca  (Melinos) Mahallesi Görüntüler

Yükleniyor…