Aşağıkışlacık Mahallesi - Of'un Sesi

Aşağıkışlacık Mahallesi - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 10:30

Aşağıkışlacık Mahallesi

Trabzon Of Aşağıkışlacık Mahallesi

Aşağıkışlacık, Trabzon ilinin Of ilçesine bağlı bir mahalledir.

Mahallenin eski adı “Hastikoz” olarak geçmektedir.

Tarihçe

Aşağıkışlacık Mahallesi Trabzon’un fethinden sonra (1461) kurulan 8 sancaktan (liva) biri olan Of merkezine bağlı bir yerleşim alanı idi.

Köy olarak ilk kaydı 1678 tarihine hasfasal dirlik defterine kayıtlıdır. Köyde ilk yerleşimci olarak Orta Asya (Kıpçak) Türklerinden Ayazoğulları Aşireti ve Cordanoğullarıdır.

Hasfasal dirlik defterine 1978 Tarihli kayıtta, Hacı Ahmet Ayazoğlu ve dokuz yeğeni kayıtlıdır. Günümüzde köyde yaşayan Ayazoğlu sülalesinden Hasan Cepri neslidir. Mahalle köklü ve geniş ailesi de Ayazoğullarıdır. Daha sonra dağ köylerden bazı akrabalar getirilmişti.

Kültür

Mahallenin genel Karadeniz yemekleri ve gelenek, görenekleri mevcuttur. Halk çay üretimi yapmaktadır. Daha çok yazın şenlenen mahallenin İstanbul’da da bir derneği vardır.

Nüfus (2017)

– Toplam 255

Coğrafya

Trabzon iline 60 km, Of ilçesine 8 km uzaklıktadır.

İklim

Mahallenin iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Koordinatı

40°,56′,43.4544” Kuzey
40°,16′,8.5008” Doğu

Rakım

160 metre

Altyapı bilgileri

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi vardır ancak kullanılmamaktadır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Of merkeze yakın mahallelerden biridir. Köy Aşağı ve Yukarı Kışlacık köyü iken 2000 yılında Yukarı Kışlacık köyü, Of Belediyesi belediye sınırlarına katılarak iki mahalle haline dönüştürülmüştür. Eski adı Aşağı Hasdikoz’dur.

Köyde 150 hane bulunup sürekli yaşayan 234 kişilik bir nüfusa sahiptir. Köyde 3 adet cami bulunmaktadır. Köy okulu ise, taşımalı eğitim nedeniyle kapalıdır.

Köyde tarihi yapı olarak yaklaşık 150 yıllık kullanılmayan ve virane durumda bir değirmen vardır.

Köyde çay alım evi olarak Kavak Camii, Vurallar, Kaban, Güneş, Yoncalık, Yağlıtaş, Aşağıkışlacık, Sarmaşık adlarında olmak üzere yedi adet çay alım evi vardır.

Köye ait sivil toplum örgütü olarak İstanbul Üsküdar’da Of Aşağı Kışlacık Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği vardır.

Köyde Şeref Çay Fabrikası adında bir çay fabrikası vardır.

Ekili Çay alanları: 1.742.101 M2 dikili alan,
Ekili Fındık bahçeleri: 532.100 M2 dikili alan,
Ekili Mısır Bahçeleri: 169.000 M2 ekili alan,
Ekili Kivi Bahçeleri: 500 M2 Ekili alan vardır.

Şehit ve Gaziler

Beşir Ayazoğlu Çanakkale savaşında şehit oldu.

Mehmet Ayazoğlu Ruslara karşı 1916 yılında Of’ta yapılan savaşlarda şehit oldu.

Cafer Ayaz Ruslara karşı 1916 yılında Of’ta yapılan savaşlarda şehit oldu.

Yakup Ayazoğlu Kıbrıs gazisi,

Mehmet Karakaş Kore gazisi,

Celal Vural Kıbrıs gazisi,

Ali Vural 1916 Of Direnişi gazisi

Ölen veya yaşayan alim ve din adamları

Molla Osman Zando,
Ömer Efendi (Şanlier) (Zando’nun Ömer Efendi lakabıyla),
Süleyman Efendi (Kaya),
Molla Dursun Efendi (Ayaz),
Molla Halim (Cordanoğlu)

Köydeki Sülaleler ve bu Sülalelerden çıkan Soy isimler:

Abdikoğlu: Abdik, Abdikoğlu,

Abdioğlu: Aydın,

Ayazoğlu (Hacaronlar): Ayaz, Ayazoğlu,

Cordanoğulları: Vural, Cordan, Cordanoğlu, Vuraloğlu, Üstünel, Dosun,

Eröz: Eröz,

Kadakoğlu: Kaya,

Kara : Kara,

Kıroğlu: Kır, Kıroğlu,

Kodakoğlu : Kaya,

Köralioğlu : Turan,

Uzunahmetoğulları: Uzunkaya,

Koranoğlu (Gomeşler): Turan,

Külafoğlu: Gül,

Maççeloğlu: Albayrak, Keleş,

Maççeloğlu: Keleş,

Müftüoğlu : Alçep,

Müftüoğlu: Alçep,

Paçanoğlu: Özcan,

Zando: Şanlıer, Gürlü, Osmanoğlu

Of Aşağıkışlacık Köyü’nün Eski Tarihi:

Of Aşağıkışlacık köyü Trabzon’un fethinden sonra (1461) kurulan 8 sancaktan (liva) biri olan Of merkezine bağlı bir yerleşim alanı idi. Köy olarak ilk kaydı (hasfassal dirlik defteri) kayıtlıdır.

Köyün sonradan yerleşimcilerinden önce ilk sakinleri Kaba Ahmet ailesi ve Gül ailesi idi.

1800’lü yılların başında;

Diktaş (İksenit) köyünden Zandolar (Şanlıerler), Arifler (Kara) ve Kıroğulları gelmişler ve bu köye yerleşmişlerdir.

Ayazoğullarınında aynı tarihlerde köye yerleşmiş oldukları nakillerle anlaşılmaktadır.

Daha sonra köyü Dağönü köyünden (Hanlut-Cordanlı) Cordanoğulları (Vurallar) gelmişlerdir.

Yine Dağönü köyünden: (Hanlut) Koskoroğulları (Kayalar), Abdioğulları (Aydınlar) gelmişlerdir. Bölümlü köyünden Müftüoğulları ve Albayraklar gelmişlerdir.

Sarmaşık köyünden (Mesoraş ) Macceoğulları (Keleşler) Köralioğulları (Turanlar) Molanoğulları (Karakaşlar) gelmişlerdir.

1834 Osmanlı OF nüfus defterinde Hastikozdaki aileler şu şekilde kayıtlı idi:

Abazaoğlu, Abdullahoğlu, Alireisoğlu, Ayazoğlu, Beşiroğlu, Cinalioğlu, Ekşioğlu, Ellezoğlu, Gençalioğlu, Hacıalioğlu, Hacıismailoğlu, Haliloğlu, Hasançebioğlu, Hasanbaşoğlu, Hayalıoğlu, Hüseyinoğlu, Kabaahmedoğlu, Kabaoğlu, Karabiberoğlu, Karamustafaoğlu, Karasüleymanoğlu, Katırcıoğlu, Keskinoğlu, Koçalioğlu, Konduoğlu, Köralioğlu, Köseoğlu, Kulaoğlu, Külafoğlu, Kürekoğlu, Mahgeloğlu, Mehmedefendioğlu, Memişoğlu, Mollaahmedoğlu, Moralioğlu, Paçanlıoğlu, Rusoğlu, Salihoğlu, Selimoğlu, Sivrioğlu, Sofuoğlu, Süleymanoğlu, Tüysüzoğlu, Ustahasanoğlu Abdullahoğlu, Araboğlu, Cevahiroğlu, Çoraloğlu, Hacımustafaoğlu, Kaçalaoğlu, Karamahmudoğlu, Karnapoğlu, Kırismailoğlu, Koçalioğlu, Koçbıyıklıoğlu, Küçükoğlu, Mehmedeloğlu, Ramoğlu, Selamahoğlu.

Bu tarihte Şanlıer’ler ( Zando’lar ) İkizdere nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarından Of kayıtlarında yer almamışlardır.

Aşağıkışlacık – Hastikoz Mahallesi Görüntüler

Yükleniyor…